logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Magodent Sp. z o.o.

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 40
04-125 Warszawa

Infolinia: 22 430 87 00

Magodent Sp. z o.o.

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 40
04-125 Warszawa

Infolinia: 22 430 87 00

Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000536684,
NIP: 1132883801, REGON 360493191, wysokość kapitału zakładowego 2 405 550,00 zł.