logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

historia i teraźniejszość

Magodent

1996

powstanie firmy Magodent

2003

pozyskanie przez Magodent lokalizacji
przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 40
w Warszawie (Magodent Szpital
Fieldorfa) oraz kontraktu z NFZ

2012

pozyskanie nowej lokalizacji dla
Magodent Szpital przy
ul. św. Wincentego 103 w Warszawie

2015

przystąpienie przez Magodent
do realizacji pakietów onkologicznych
w ramach Szybkiej Terapii
Onkologicznej (karta DILO)

2017

włączenie Endoterapii do struktury
firmy Magodent Grupa LUX MED

Endoterapia

2001

uruchomienie w Warszawie
Jednodniowego Szpitala Olympus
Endoterapia przy ul Brzeskiej 12 oraz
Filii Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10a
(endoskopia przewodu pokarmowego)

2004

otworzenie w Łodzi Filii Nr 2 Olympus
Endoterapia przy ul. Kopernika 38
(Szpital Jednodniowy)

2009

oddzielenie Endoterapii od Olympusa

2012

włączenie Endoterapii w strukturę
Grupy LUX MED

2015/2016

przejęcie przez LUX MED firmy
Magodent i włączenie jej w strukturę
Grupy LUX MED

2017

uruchomienie Pracowni Endoskopii
w Magodent Szpital Fieldorfa

2017

oddanie do użytku w Warszawie jednego z najnowocześniejszych szpitali w Polsce:
Magodent Szpital Elbląska Grupa LUX MED, ul. Szamocka 6
i przeniesienie Oddziału Gastroenterologii ze szpitala na ul. Brzeskiej 12