logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Na MAGODENT GRUPA LUX MED składają się cztery placówki szpitalne zlokalizowane w dwóch miastach na terenie Polski: trzy szpitale  w Warszawie ( Szpital Fieldorfa, Szpital Św. Wincentego, Szpital Elbląska) oraz szpital  w Łodzi (Magodent Endoterapia Łódź)

Jesteśmy podmiotem leczniczym wyspecjalizowanym w diagnozowaniu i leczeniu wielu chorób, w tym:

  • nowotworowych
  • hematologicznych
  • kardiologicznych
  • gastroenterologicznych
  • ginekologicznych
  • urologicznych

Pacjent jest zawsze  w centrum uwagi personelu  szpitali. Dobierane są optymalne dla dobra Pacjenta, kompleksowe, najnowocześniejsze rozwiązania medyczne dostępne w Polsce   i UE ( ustalane podczas Konsyliów Lekarskich). W walce o zdrowie i życie Pacjentów mamy możliwość wykorzystywania zdywersyfikowanych form finansowania usług medycznych:

  • w ramach procedur finansowanych przez NFZ
  • w ramach procedur finansowanych komercyjnie ( we własnym zakresie, z wykorzystaniem wsparcia Fundacji  wspierających leczenie lub inne formy sponsorowania leczenia)

Zapewniamy kompleksowość opieki nad Pacjentem: od profilaktyki i diagnostyki, poprzez leczenie, rehabilitację oraz konsultacje specjalistyczne, porady psychologiczne i dietetyczne. Dzięki współpracy z wieloma innymi ośrodkami, pomagamy w uzyskaniu tych elementów terapii, którymi nie dysponujemy w obrębie naszych placówek. Szpitale Magodent Grupa LUX MED znane są  z indywidualnego podejścia do Pacjentów, którym zapewniamy nie tylko profesjonalną opiekę na każdym z etapów leczenia, ale także pełne wsparcie i zrozumienie.

Jako jedyni w Polsce wdrożyliśmy z sukcesem amerykański model opieki pielęgniarskiej nad Pacjentem – model Pielęgniarki Prowadzącej. Hospitalizowani Pacjenci codziennie odczuwają wiele korzyści z funkcjonowania tego modelu.