Udział Magodent GRUPA LUX MED. w konferencji – „ Jakość w Opiece Zdrowotnej”

W dniach 20-21 maja 2019 w Krakowie odbyła się konferencja organizowana przez CMJ (Centrum Monitorowania Jakości) pod hasłem „ Jakość w Opiece Zdrowotnej”

Placówkę Magodent GRUPA LUX MED reprezentowała dr n. med. Małgorzata Tomaszewska – Kowalska (Specjalista ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego).

W ramach panelu:  (bezpieczna) Komunikacja przedstawiono   prezentację  dotyczącą: „Wielokulturowości  i Wyzwań w Komunikacji”.

Omawiane zagadnienia autorstwa Małgorzaty Tomaszewskiej- Kowalskiej i Grażyny Skolimowskiej (Specjalista ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego) cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem osób  uczestniczących w Konferencji.